Kepala Sekolah

KEPALA SMK NEGERI 1 KOPANG

SMK Negeri 1 Kopang berdiri tahun 2003, dan terus berkembang hingga sekarang. Perkembangan yang terjadi tidak lepas dari jeri payah para Pemimpin/Kepala Sekolah yang mengemban tugas di SMK Negeri 1 Kopang.